Archiv článků

29.11.2012 11:31
rozpočet-2013.pdf (56,5 kB)
24.10.2012 15:07
říjen 12 záměr.pdf (71,8 kB)
18.10.2012 15:22
5-2012.pdf (68,8 kB)
08.08.2012 14:56
kunratice PDF.pdf (577,2 kB)
22.05.2012 12:01
16.05.2012 12:27
Program 4. zasedání zastupitelstva obce Janská, které se bude konat dne 25.05.2012 od 16:00 na OÚ Janská   Zahájení Volba návrhové komise Volba ověřovatelů zápisu Schválení zápisu z minulého zasedání Kontrola plnění usnesení Pronájem části obecní...
08.05.2012 12:35
Rozpočet Obce Janská za rok 2011 byl stanoven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Janská dne 31.12.2010 a to jako ztrátový s příjmy 2,087. tis. Kč,...
08.05.2012 12:15
OBEC JANSKÁ zveřejňuje záměr       prodat pozemkové parcely v k.ú. Kamenická Nová Víska níže uvedených čísel a výměr:   74/23   1157m2 79/2      809m2 78      ...
02.05.2012 14:18
Potravinarska soutez.doc (117,5 kB)
Záznamy: 191 - 200 ze 266
<< 18 | 19 | 20 | 21 | 22 >>

Kontakt

Obec Janská Janská 83 40502 pošta Děčín 2 412582325 ou.janska@volny.cz