Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

05.12.2012 15:08

Kontakt

Obec Janská Janská 83 40502 pošta Děčín 2 412582325 ou.janska@volny.cz