Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.04.2011 10:43

Kontakt

Obec Janská Janská 83 40502 pošta Děčín 2 412582325 ou.janska@volny.cz